Uus vanemahüvitise arvestamise kord alates 01.09.2019

Uus vanemahüvitise arvestamise kord hakkab kehtima alates 01.09.2019. See tähendab seda, et vanemahüvitised, mis algavad 01.09.2019 või hiljem arvutatakse uut moodi. Kui varasemalt oli oluline, et millisesse kalendriaastasse jääb hüvitise algus, siis uue seaduse järgi kaob kalendriaasta põhine lähenemine. Uue vanemahüvitise arvestamise alus sõltub kõigepealt sellest, mis kuus sünnib laps. Seejärel arvestatakse lapse sünni kuule eelnevad üheksa kuud maha ning vanemahüvitise suurus arvestatakse sellele eelneva 12 kalendrikuu põhjal.
Näide 1: Oletame, et lapse sünnikuupäev ja arsti poolt määratud kuupäev kattuvad ja on 23.06.2019. Naine otsustas jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele 70 päeva enne arsti poolt määrastud tähtaega. Sünnituspuhkus lõppeb seega 70 päeva peale lapse sündi ehk 1.09.2019 ja vanemahüvitis algab 2.09.2019. Selleks, et arvutada vanemahüvitist arvestame maha eelnevad üheksa kuud, mis on antud näite puhul september 2018 – mai 2019. Seega vanemahüvitise arvestamise aluseks võetakse sotsiaalmaksuga maksustatud tulud, mis on teenitud perioodil 01.09.2017 – 31.08.2018.
Näide 2: Oletame, et lapse sünnikuupäev ja arsti poolt määratud kuupäev kattuvad ja on 20.06.2019. Naine otsustas jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele 70 päeva enne arsti poolt määrastud tähtaega. Sünnituspuhkus lõppeb seega 70 päeva peale lapse sündi ehk 30.08.2019 ja vanemahüvitis algab 31.08.2019. Selle näite puhul ei rakendu uus vanemahüvitise seadus, kuna vanemahüvitise alguse kuupäev on varesem selle rakendumise kuupäevast. Vanemahüvitise arvestuse aluseks võetakse siin eelnenud kalendiaastal, 01.01.2018-31.12.2018 teenitud sotsiaalmaksuga maksustatud tulud.
Samuti sõltub vanemahüvitise algus sellest, et kuidas noor ema otsustab kasutada 140 päevast rasedus- ja sünnituspuhkust. Võimalik on jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele maksimaalselt 70 päeva või minimaalselt 30 päeva enne arsti poolt määratud tähtaega. Oluline on meeles pidada, et rasedus- ja sünnituspuhkuse arvestus (dekreet) hetkel ei muutu ja meie näite põhjal sünnituspuhkuse tasud arvestatakse 2018 kalendriaasta põhjal.
Perehüvitiste seadus § 37 (kehtiv alates 01.09.2018)