2019. aasta maksumäärad

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
  • Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus.
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramisega.
  • Kogumispensioni makse määr on 2%.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et võrreldes 2018 aastaga on muutunud ainult sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäär, mis varasemalt oli 470 eurot ja alates 2019 aastast on 500 eurot ehk 165 eurot kuus.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet