2023. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Üldine käibemaksumäär 20%.
  • 9% käibemaksumääraga maksustatav käive.
  • 5% käibemaksumääraga maksustatav käive- ajakirjandusväljaanded.
  • 0% käibemaksumääraga maksustatav käive-kaubad.
  • 0% käibemaksumääraga maksustatav käive-teenused.
  • Maksuvaba käive.
 • Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust (kuus kuni 654 eurot ja aastas kuni 7848 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja kirjalik avaldus.
  • Maksuvaba tulu vanaduspensionieas ei sõltu inimese sissetulekust (kuus kuni 704 eurot ja aastas kuni 8448 eurot). Maksuvaba tulu arvestamiseks ei pea vanaduspensionieas inimene sotsiaalkindlustusametile ja pensionikeskusele esitama avaldust. Sotsiaalkindlustusamet arvestab maksuvaba tulu automaatselt ja annab maksuvaba tulu kasutamata jäägi üle pensionikeskusele.
 • Maksuvabad on töötaja tervise edendamiseks tehtavad kulutused 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80.
  Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%.
  Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 654 eurot (2022. aastal kehtis 584 eurot), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 215,82 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
  Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Kogumispensioni makse määr on 2%.

 

Allikas: Maksu- ja tolliamet