Töötamine pühade ajal

Pühade ajal töötavatele inimestele tuleb maksta töötatud aja eest kahekordset töötasu. Päev enne riigipüha tuleb tööpäeva lühendada kolme tunni võrra (23. veebruar Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev päev, 22. juuni võidupühale eelnev päev, 23. detsember jõululaupäevale eelnev päev, 31. detsember uuele aastale eelnev päev). Antud kuupäevadel tööpäeva lühendamine on tööandja kohustus!

Kui tööandja ei saa tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse kas tasulise vaba aja andmisega või kokkuleppe olemasolul rahas 1,5 kordselt. Summeeritud tööajaga töötavatel töötajatel selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpuks ning need hüvitatakse samamoodi – tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Juhul, kui töötaja ei nõustu pühade-eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida.

Töötamine pühade ajal tuleb alati tasustada kahekordselt.  Ei ole oluline, kas töötajale makstakse tunnitasu või kuutasu ning kas on kohandatud summeeritud tööaega või mitte.