2022. aasta kalendaarne tööajafond

Kuu/kvartal

Riigipüha (kalendripäev)

Tööpäevi (tööaeg E-R)

Töötunde (tööaeg E-R)

Töötunde (erandid)

Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (L)* 21 168  
Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (N)* 19 152 149, kui 23.02 on tööpäev
Märts 23 184  
I kvartal kokku 2 riigipüha 63 504  504-3=501
Aprill

15. aprill – suur reede (R)

17.aprill – 1. ülestõusmispüha (P)

20 160  
Mai 01. mai – kevadpüha (P) 22 176  
Juuni

5. juuni – nelipühade 1. püha (P)

23. juuni – võidupüha (N)*

24. juuni – jaanipäev (R)

20 160 157, kui 22.06 on tööpäev
II kvartal kokku 6 riigipüha 62 496  496-3=493
Juuli 21 168  
August 20. august – taasiseseisvumispäev (L) 23 184  
September 22 176  
III kvartal kokku 1 riigipüha 66 528  
Oktoober 21 168  
November 22 176  
Detsember

24. detsember – jõululaupäev (L)*

25. detsember – esimene jõulupüha (P)

26. detsember – teine jõulupüha (E)

21 168

168, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev

162, kui 23. ja 31.12 on tööpäev

165, kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 ei oletööpäev

IV kvartal kokku 3 riigipüha 64 512  512-3=509 / 512-6=506
2022 KOKKU 12 riigipüha, neist 5 tööpäeval (E-R) 255 2040  

 

Töönädalate arv aastas: 51,00

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Keskmine: Tööpäevade arv kuus:  21,25 Töötundide arv nädalas: 39,82 Töötundide arv kuus: 169,25