2022. aasta kalendaarne tööajafond

Kuu

Riigipüha (kalendripäev)

Tööpäevi (tööaeg E-R)

Töötunde (tööaeg E-R)

Töötunde (erandid)

Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (L)* 21 168  
Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (N)* 19 152 149, kui 23.02 on tööpäev
Märts 23 184  
Aprill

15. aprill – suur reede (R)

17.aprill – 1. ülestõusmispüha (P)

20 160  
Mai 01. mai – kevadpüha (P) 22 176  
Juuni

5. juuni – nelipühade 1. püha (P)

23. juuni – võidupüha (N)*

24. juuni – jaanipäev (R)

20 160 157, kui 22.06 on tööpäev
Juuli 21 168  
August 20. august – taasiseseisvumispäev (L) 23 184  
September 22 176  
Oktoober 21 168  
November 22 176  
Detsember

24. detsember – jõululaupäev (L)*

25. detsember – esimene jõulupüha (P)

26. detsember – teine jõulupüha (E)

21 168

168, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev

162, kui 23. ja 31.12 on tööpäev

165, kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 ei oletööpäev

KOKKU 12 riigipüha, neist 5 tööpäeval (E-R) 255 2040  

 

* Seadusest tulenevalt lühendatakse kolme tunni võrra tööpäeva, mis eelneb uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale.